1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad teritamine.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja teritamine.ee omaniku Teritamise Stuudio OÜ (edaspidi teritamine.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja teritamine.ee vahelisi suhteid teritamine.ee hinnakiri, tooteinfo ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Teritamine.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.teritamine.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Teritamine.ee ja Klient soovivad kaubelda teritamine.ee veebilehekülje www.teritamine.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Teritamine.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. Teritamine.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Hinnad sisaldavad käibemaksu, kuna e-poe omanik Teritamise Stuudio OÜ on registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui käibemaksukohustuslane ettevõtte.

2.3. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.4. Teritamine.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule «Lisa korvi».

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele teritamine.ee Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule «Esita tellimus».

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi Maksekeskuse järgmistest pangalinkidest: SEB, Swedbank, LHV, Nordea, Danske või Krediidipank või siis pangaülekandega Teritamise Stuudio OÜ arveldusarvele. NB! Pärast kaupade eest tasumist tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokku lepitud teisiti.

4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta e-posti aadressil info@teritamine.ee.

4.4. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb teritamine.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 4.2. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil maksimaalselt 5 tööpäeva jooksul.

5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:

Teritamise Stuudiost kätte Tallinnas 0 EUR
SmartPost – Eesti

Omniva — Eesti

3.00 EUR

2.90 EUR

SmartPost – Soome

Omniva – Leedu

Omniva — Läti

12.00 EUR

8.00 EUR

7.00 EUR

5.3. Teritamine.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Teritamine.ee,  Smartpost ja Omniva ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Sihtkoha muutumise korral palub teritamine.ee Kliendil uued andmed edastada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

5.6. Kui saadetis on teritamine.ee poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teritamine.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 tööpäeva jooksul.

6.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist, kuid enne toodete postitamist oma tellimus tühistada, teatades sellest teritamine.ee e-postile info@teritamine.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 5 tööpäeva jooksul.

6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest teritamine.ee poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@teritamine.ee.

6.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

6.5. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise eksemplari vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu.

6.6. Teritamine.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

6.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab teritamine.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@teritamine.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; teritamine.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia. Vastav e-kiri peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda teritamine.ee-lt tasuta toote parandamist.

7.4. Peale pretensiooni esitamist kohtustub teritamine.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 5 tööpäeva jooksul.

7.5. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

7.6. Teritamine.ee ei vastuta:

7.6.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.6.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.6.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

7.6.4. defektide eest, mis on tekkinud toote transportimisel.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teritamine.ee vastutab Kliendi ees teritamine.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab teritamine.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4 Teritamine.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5 Teritamine.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (teritamine.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6 Teritamine.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

9. Isikuandmete töötlemine ja privaatsus

9.1. Teritamine.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Kliendi privaatsust. Teritamine.ee kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress) ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Teritamine.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud teritamine.ee uudiskirja.

9.3. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjadest ja nõuda oma andmete kustutamist teritamine.ee andmebaasist andes sellest teada e-kirja teel või järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

10. Muud tingimused

10.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja teritamine.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui teritamine.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

11. Lõppsätted

11.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning teritamineee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.